Elfduizend - organisatie voor godsdienstwetenschap en kunstgeschiedenis.
Onze adresgegevens
Stuur ons een e-mail
Homepage Elfduizend
Ursula

Ursula en de elfduizend maagden

Ursula werd rond 430 geboren als de dochter van een christelijke koning. Haar vader, Diometus, was de koning van de Romeinse provincie Brittania ten tijde van keizer Maximinus. Ursula zou uitgehuwelijkt worden aan de heidense prins Aetharius. De voorwaarden voor het huwelijk waren dat Ursula een pelgrimage naar Rome mocht maken voor haar huwelijk en dat de prins zich zou laten dopen.

De hofhouding van Ursula bestond uit 10 jonkvrouwen die allemaal mee zouden gaan naar Rome. Voor deze reis werd Ursula en iedere jonkvrouw vergezeld door nog eens duizend maagden. Deze 11011 maagden scheepten in en staken de Noordzee over. Bij Katwijk voeren ze de Rijn op, langs Keulen en ze ontscheepten bij Basel. Vanaf hier trokken ze door de Alpen, op weg naar Rome.

Na de pelgrimage naar Rome volbracht te hebben, keerden ze via dezelfde weg terug. Bij Keulen echter wachtte hen het leger van de Hunnen die de stad belegerden. De aanvoerder van de Hunnen wilde Ursula huwen, maar zij wees hem af. Hiervoor moest Ursula en haar maagdelijk gevolg boeten: allen werden op gruwelijke wijze gedood. Kort na deze slachtpartij kwamen er elfduizend kampvechters uit de hemel die de Hunnen hebben verdreven.

Ursula en haar maagden zijn heilig verklaard omdat zij een marteldood zijn gestorven voor het christelijk geloof. De lichamen van de maagden zouden door de christenen van Keulen zijn begraven binnen de muren van de stad. Voor Ursula werd rond de vijfde of zesde eeuw een kapel gebouwd op de plaats waar het drama had plaatsgevonden. In deze kapel (in de Ursulakerk te Keulen) zouden haar beenderen liggen.

De eerste vermeldingen - vanaf de vijfde en zesde eeuw - van de legende van de heilige Ursula spreken over tien metgezellen. In de Middeleeuwen groeide het aantal metgezellen echter uit tot elfduizend. Deze explosieve groei wordt meestal toegewezen aan een interpretatiefout van de afkorting XI M. De M werd gelezen als het Romeinse cijfer duizend, in plaats van de afkorting voor martyres of martelaren.

In 1106 werd naast de Ursulakerk in Keulen een Romeins grafveld blootgelegd. Dit betekende de bevestiging van de legende. Vele beenderen werden - en worden nog steeds - in een schrijn in de Ursulakerk bewaard. De overige botten werden over heel Europa verspreid, wat de bekendheid van deze heilige zeer ten goede is gekomen. In bijna iedere reliekencollectie is wel een stukje bot van een van de elfduizend maagden te vinden.