Elfduizend - organisatie voor godsdienstwetenschap en kunstgeschiedenis.
Onze adresgegevens
Stuur ons een e-mail
Homepage Elfduizend
Marsum

Fietstocht langs Groninger kerken

Toen de kloosterlingen in de 13e en 14e eeuw het Groninger land gingen bewerken en bewonen, maakten zij de bouw van vele kerken mogelijk. Baksteenproductie kwam op gang en de romanogotische stijl - zo typisch voor deze provincie - raakte in zwang. Houten en tufstenen gebouwen werden vervangen door de dieprode godshuizen die in bijna elk dorp te vinden zijn.

De kerken werden met de jaren uitgebreid, aangepast, ze stortten in of werden ten dele afgebroken. Sporen hiervan zijn vaak goed zichtbaar en vertellen veel over de geschiedenis, niet alleen van de kerk, maar ook van het dorp of de provincie. Aan het gebouw zelf zijn dergelijke veranderingen goed te zien: de bouwstijl van diverse onderdelen verschilt, evenals het gebruikte materiaal. Romaanse tufstenen muren, romanogotische kloostermoppen in afwisselend metselverband en moderne fabrieksbaksteen in gerestaureerde gedeeltes: de buitenzijde van de kerk verraadt al zijn geschiedenis.

Aan de binnenkant van de kerk treffen we veel muur- en gewelfschilderingen aan. Tegenwoordig lijken de schilderingen een geheel te vormen, maar meestal zien we verschillende lagen uit verschillende tijden die bij de restauratie zijn blootgelegd. Ook de beschildering laat zo zien dat de kerk door de tijd heen wat betreft beschildering is aangepast aan de eisen en smaak van die periode. Van baksteenbeschildering tot bijbelse voorstellingen en van oude restauratieteksten tot protestantse witkalk.

Een fietstocht met Elfduizend langs een paar van deze unieke kerken laat deze rijke historie leven. Het uitgestrekte open landschap met de wierden en kerktorens is een genot om doorheen te fietsen.