Elfduizend - organisatie voor godsdienstwetenschap en kunstgeschiedenis.
Onze adresgegevens
Stuur ons een e-mail
Homepage Elfduizend
Kampvechter

Portfolio

Een kleine greep uit onze werkzaamheden:

Hoofdstukken 'Schilderingen' en 'Grafzerken' in: Kroesen & Steensma (red.), Groninger cultuurschat. Kerken van 1000-1800, Groningen 2008

Het Kerkenboek: tekst en beeld, Waanders Zwolle 2009

Beeldresearch 'Slepen en sleepboten', Walburg Zutphen 2008

Website voor studiekiezers Faculteit Theologie en Godsdienstwetenschap

Inleidend boek over Friese kerken, i.s.m. R. Steensma, Bornmeer 2008

Kloosters in Groningen, uitgeverij W books, 2012, hierin het inleidende hoofdstuk over de Groninger kloosters

Kampvechters: onderzoek naar kampvechtersvoorstellingen resulterend in een artikel in het tijdschrift Groninger Kerken (2003)

Redactie van een boek over de bouwhistorie van de kerk van Bedum door W. Berghuis (2006)