Elfduizend - organisatie voor godsdienstwetenschap en kunstgeschiedenis.
Onze adresgegevens
Stuur ons een e-mail
Homepage Elfduizend
Geboorte

Kerst

En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer AugustusÖ

Veel aangehaalde woorden, het begin van Lucasí kerstverhaal. Met kerst vieren we dat Jezus is geboren. In de evangeliŽn vinden we slechts een summiere beschrijving van de gebeurtenissen. Alleen Lucas en MatteŁs laten zich erover uit en treden daarbij niet in details.

In de kunst treffen we juist zeer veel details aan. De rol van Jozef bij de geboorte wordt nauwkeurig uitgebeeld. Engelen dalen neer uit de hemel, een os en ezel staan in een stal met gaten in het dak. Er bestonden vele apocriefe geschriften die de summiere informatie van de evangeliŽn aanvulde. Ook waren er geleerden die deze geschriften becommentarieerden en toelichtten. Zo staat er in de Gouden Legende geschreven dat de wierook die de wijzen gaven diende om de stank uit de stal te verdrijven.

In de Middeleeuwen kwam ook de devotie voor het Kindeke Jezus op. Het meest bekend is Franciscus van Assisi die in de Kerstnacht van 1223 een kribbe in zijn viering gebruikte. In gebedenboeken werd de gebruiker aangespoord om als het ware op kraamvisite te gaan. De devote gelovige verbeeldde zich het kindje in de armen te houden, het te bewonderen en te kussen, waarna hij het weer aan de moeder teruggaf. Om dit te stimuleren kon de gelovige ook zelf bij de geboorte in de stal afgebeeld worden.

Aan de hand van vele voorstellingen worden in deze lezing de details van het kerstverhaal nog eens uit de doeken gedaan, van geboorte tot aan de wijzen.