Elfduizend - organisatie voor godsdienstwetenschap en kunstgeschiedenis.
Onze adresgegevens
Stuur ons een e-mail
Homepage Elfduizend
Drie-eenheid

Christendom in beeld

Kloosterordes, heiligenverering, christelijke martelaren, ketters en dogma's zijn allemaal onderdeel van de kerkgeschiedenis. De eerste eeuwen van het christendom hebben de basis gelegd voor latere tijden. Het huidige christendom lijkt een logisch gevolg van de opeenstapeling van dogma's en rituelen. Terugkijkend naar de geschiedenis van de kerk blijkt er juist heel veel debat te zijn geweest.

Neem bijvoorbeeld de drie-eenheid. Het heeft eeuwen geduurd voor er overeenstemming was over de precieze samenstelling, verhouding en formulering van deze geloofswaarheid. Half Europa was in die tijd bekeerd tot het christendom, naar later bleek het 'verkeerde' christendom! Zij waren ariaans en hadden een andere opvatting over de verhouding tussen God de Vader en God de Zoon. In Ravenna zijn de sporen hiervan nog duidelijk zichtbaar: van een aantal kerken zijn er twee: één voor de arianen en één voor de katholieken.

Ook reliekverering wordt als iets vanzelfsprekends beschouwd. Echter het opgraven van martelaren (elevatio), het verspreiden van de resten (dismembratio en translatio) en het opbergen ervan in schrijnen en altaren (dispositio) was aanvankelijk verboden, het was grafschennis. De verering van relieken en van heiligen en vooral ook beelden is altijd een onderwerp van theologische twisten geweest. De kerkscheuring tussen katholieken en protestanten was hier ten dele op gebaseerd.

Godsdienst verbeeld is een cursus over de geschiedenis van de kerk, geïllustreerd met allerlei religieuze voorstellingen. Dogma's en achterliggende politieke twisten worden verhelderd en kloosterordes geordend.