Elfduizend - organisatie voor godsdienstwetenschap en kunstgeschiedenis.
Onze adresgegevens
Stuur ons een e-mail
Homepage Elfduizend
Heilig Grafkerk in ōsterlars

Heilig Graf

Jeruzalem is vanaf de vierde eeuw opgekomen als het belangrijkste pelgrimscentrum. Hier was immers Christus gestorven, begraven en opgestaan. Op de vermeende plaats van het rotsgraf werd in de vierde eeuw een kerk gebouwd met een eigen specifieke ronde vorm erin. Vele pelgrims trokken naar het Heilig Land en maakten de Paasliturgie in de Heilig Grafkerk (Opstandingskerk) mee. Ze namen relieken van het kruishout of de rotssteen van het graf mee terug naar huis.

De kruisvaarders van de Eerste Kruistocht (1096-1099) onder leiding van Godfried van Bouillon beschouwden zichzelf ook als pelgrims. Godfried noemde zichzelf de Advocatus Sancti Sepulchri, Beschermer van het Heilig Graf. De herovering van Jeruzalem en de vele relieken die mee terug werden genomen stimuleerden de verering van het Heilig Graf. Pelgrims of kruisvaarders, door kennis van de ronde vorm van de kerk, van de specifieke liturgische tradities en kennis van het concept van het Heilig Graf werden de architectonische vorm, de liturgische gebruiken en de cultus in de loop der eeuwen geÔntegreerd in het Westers Christendom. Hier ontstonden ronde Heilig Grafkerken, Heilig Graven in het kerkgebouw en deed het Heilig Graf dienst in de Paasliturgie.